Firma PORTA-TRANSPORT Sp. z o.o. - Grupa J.W. Construction Holding S.A. oferuje

 

Wynajem 

  • pomieszczeń biurowych
  • hal
  • placów parkingowych

ul.Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin
porta-transport@porta-transport.com.pl

Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gosopodarczy
KRS 0000177420
Regon 811696755
NIP 955-18-98-295
Kapitał zakładowy - 25 830 800 zł

Prezes Zarządu 
Janusz Bryński 
+4891 - 81 40 100

Sekretariat
tel. +4891 - 81 40 100
fax +4891 - 812 32 78